De affiche

Dit is een foto gemaakt voor een affiche .

Een gelegenheids-zangduo gaat optreden, en mij is gevraagd een affiche te ontwerpen.

Met het resultaat was ik erg blij.

Sinds enige tijd heb ik kontakt met de stads dichter van Harderwijk

Michel Martinus,waarmee ik een super samenwerking heb.

Ik maak de foto, en hij maakt er een bijpassend gedicht bij.

De gelaagdheid/geheimzinnigheid/vervreemding die ik in mijn foto's heb,

vertaald hij in woorden,

en wel zo, dat het gedicht een eenheid vormt met de foto .

Deze foto van de affiche vroeg dan ook om een gedicht. 

 

1-Desktop57-011

                       

Foto Leny Bravenboer

 

De Affiche 

Buiten het blikveld hangt in het venster

van de zinsverbeelding, haar beeltenis,

omhulsel van het droomsilhouet

vol dans en plezier,
Achter de strak gespannen gezichten

is de voorstelling al lang begonnen, maar loopt nu
de zaal pas vol.

Samen zingen ze woorden tot en met elkaar,
spots knippen gezongen dromen in refreinen,
waarop het publiek mee deint en klapt.

Het beest van verlangen is bevrijd en laat hen sterker in
hun schoenen en rol staan, tot deze uitdaging in open applaus

wordt bezongen, een toegift voorbij.

aan opgeheven hoofden.

15-06-2015
MM